420 773 034 846 kvetzivotabrno@email.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby Květ života Brno, z.ú., zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování.

Souhlas uděluji Květ života Brno, z.ú., IČ: 05237939 se sídlem Slámova 1096/39, Černovice, 618 00 Brno, jež je vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U 156.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Žádost o změnu/odebrání kontaktu z naší databáze