420 773 034 846 kvetzivotabrno@email.cz

Petra

Dcerka jesličky miluje a pozvolný respektující přechod do školky je to, co si teď přejeme. A proč právě tato školka? Protože dcerce nabízí pro ní tak potřebný Klid, Volnost, trpĚlivost, spravedlnosT, kaŽdodennost, Interakci, předVídatelnost, Otevřenost, jisTotu, hArmonii, praktičnost, podporu, stabilitu a pochopení. Není toho málo, že 🙂