420 774 447 498 kvetzivotabrno@email.cz

Zápis

Volná místa pro školní rok 2019 – 2020 už bohužel nemáme.

JesleKritéria k přijetí dítěte do školičky:

 • preferujeme, když dítě absolvovalo náš Program pro rodiče s dětmi – Montessori dílničky (alespoň 1 cyklus)
 • vítáme zájem rodičů o výchovu svého dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky
 • očekáváme od rodičů zájem o spolupráci s dětskou skupinou
 • nabízíme semináře týkající se výchovných a vzdělávacích přístupů: oceníme účast rodičů na nich
 • přednostně přijímáme sourozence stávajících dětí
 • přijímáme děti ve věku od 2 – 4 let

Kritéria k přijetí dítěte do školky:

 • preferujeme přechod dětí z naší školičkové třídy, případně z jiného Montessori zařízení
 • vítáme zájem rodičů o výchovu svého dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky
 • očekáváme od rodičů zájem o spolupráci s dětskou skupinou
 • nabízíme semináře týkající se výchovných a vzdělávacích přístupů: oceníme účast rodičů na nich
 • přednostně přijímáme sourozence stávajících dětí
 • přijímáme děti ve věku od 3 – 6 let