420 774 447 498 kvetzivotabrno@email.cz

Zápis 2021/ 2022

V dubnu a květnu nabízíme možnost navštívení naší školky, individuální pohovory s rodinami, které mají zájem o docházku.

Ozvěte se nám v případě zájmu na email: kvetzivotabrno@email.cz.

Kritéria k přijetí dítěte do školky:

  • preferujeme, když dítě absolvovalo náš Program pro rodiče s dětmi – Montessori dílničky (alespoň 1 cyklus)…v tomto školním roce nám pandemická situace neumožnila se zde setkávat…
  • vítáme zájem rodičů o výchovu svého dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky
  • očekáváme od rodičů zájem o spolupráci s dětskou skupinou
  • nabízíme semináře týkající se výchovných a vzdělávacích přístupů: oceníme účast rodičů na nich
  • přednostně přijímáme sourozence stávajících dětí