420 773 034 846 kvetzivotabrno@email.cz

Zápis 2021/ 2022

V červenci a srpnu nabízíme možnost navštívení naší školky, individuální pohovory s rodinami, které mají zájem o docházku. Zbývají nám poslední volná místa.

Ozvěte se nám v případě zájmu na email: kvetzivotabrno@email.cz.

Kritéria k přijetí dítěte do školky:

  • preferujeme, když dítě absolvovalo náš Program pro rodiče s dětmi – Montessori dílničky (alespoň 1 cyklus)…v tomto školním roce nám pandemická situace neumožnila konat Dílničky…
  • vítáme zájem rodičů o výchovu svého dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky
  • očekáváme od rodičů zájem o spolupráci s dětskou skupinou
  • nabízíme semináře týkající se výchovných a vzdělávacích přístupů: oceníme účast rodičů na nich
  • přednostně přijímáme sourozence stávajících dětí
  • požadujeme, aby děti byly již odplenkované